ABAP Error When Opening An RFC Connection

01 Eylül

2015

ABAP Error When Opening An RFC Connection :

Eğer ki Abap programımız böyle bir hata alıyorsa fonksiyonumuzun yanına aşağıdaki kodu eklemeliyiz.


IN BACKGROUND TASK

Örnek Kullanımı :


CALL FUNCTION 'HTTP_GET' IN BACKGROUND TASK
  EXPORTING
   ABSOLUTE_URI     = URI
   RFC_DESTINATION   = 'SAPHTTP'
  TABLES
   RESPONSE_ENTITY_BODY = ILINE[]      
   RESPONSE_HEADERS   = RESPONSE_HEADERS.

İyi çalışmalar.