Abap Dosya Seçme Alanı Ekleme

25 Ağustos

2015

Abap Dosya Seçme Alanı Ekleme :

Abap ekranına dosya seçme ekranı eklemek için :


PARAMETERS : FILEX LIKE RLGRAP-FILENAME DEFAULT 'C:\' OBLIGATORY.
"////////////////////////////////////////////////
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR FILEX .
CALL FUNCTION 'F4_FILENAME'
IMPORTING
FILE_NAME = FILEX .

Abap Malzeme Ölçü Dönüşümü

25 Ağustos

2015

Abap Malzeme Ölçü Dönüşümü :

Sap sisteminde abap kodlarken malzeme ölçü birimi dönüşümü yaparken kullanılan fonksiyor : MD_CONVERT_MATERIAL_UNIT


DATA:
pmatnr LIKE mara-matnr,
pmein1 LIKE mara-meins,
pmein2 LIKE mara-meins,
pmeng1 LIKE ekpo-menge,
pmeng2 LIKE ekpo-menge.

CLEAR : pmatnr, pmein1, pmein2, pmeng1, pmeng2.


CALL FUNCTION 'MD_CONVERT_MATERIAL_UNIT'
EXPORTING
i_matnr = pmatnr "Malzeme Numarası
i_in_me = pmein1 "Dönüştürülecek Ölçü Birimi
i_out_me = pmein2 "Dönüştürülmek İstenen Ölçü Birimi
i_menge = pmeng1 "Miktar
IMPORTING
e_menge = pmeng2 "Dönen Miktar
EXCEPTIONS
error_in_application = 1
error = 2
OTHERS = 3.

Abap Sıralı Numara Üretme

17 Ağustos

2015

Sap sisteminde siralı numara üretmek için

SNRO Transactionından zli yapı oluşturulur.

ibrahim_emur_snro

SNRO dan oluşturduğumuz sıralı numaralara ulaşabilmek içinde aşağıdaki kodu kullanabiliriz.


data : ld_number  TYPE numc10,
    ld_error  LIKE	INRI-RETURNCODE.


CALL FUNCTION 'NUMBER_GET_NEXT'
  EXPORTING
   NR_RANGE_NR          = '01'    
   OBJECT            = 'ZZ_FI_W_ENT' 
  IMPORTING
   NUMBER            = ld_number
   RETURNCODE          = ld_error
  EXCEPTIONS
   INTERVAL_NOT_FOUND      = 1
   NUMBER_RANGE_NOT_INTERN    = 2
   OBJECT_NOT_FOUND       = 3
   QUANTITY_IS_0         = 4
   QUANTITY_IS_NOT_1       = 5
   INTERVAL_OVERFLOW       = 6
   BUFFER_OVERFLOW        = 7
   OTHERS            = 8.


Abap String İşlemleri

14 Ağustos

2015

Abap String İşlemleri :

Birleştirme :


CONCATENATE string_1 string_2 INTO lv_string .

Ayraçlı Birleştirme :


CONCATENATE string_1 string_2 INTO lv_string SEPARATED BY "\".

Split :


SPLIT LIST AT "," INTO string_1 string_2 string_3.

Split to internal table :SPLIT LIST AT "," INTO TABLE NAMES.

Büyük Harfe Çevirme :


SHIFT string_1.
SHIFT string_2 BY 3 PLACES.
SHIFT string_3 RIGHT.

Boşlukları Silerek Büyük Harfe Çevirme :


SHIFT NAMES RIGHT DELETING TRAILING SPACE.

Replace ve Translate :


DATA: STRING(80),

REPLACE "&" WITH "X" INTO STRING.

TRANSLATE STRING USING "&X".

EXPRESSION = "a ** 2 + b ** 2 = c ** 2".
TRANSLATE EXPRESSION USING "axbycz".
  REPLACE "," WITH "" INTO lv_degisken.
  REPLACE ALL OCCURRENCES OF "," IN lv_degisken WITH "".

İtab Search String :


SEARCH TEXT FOR "California".
IF SY-SUBRC NE 0. WRITE "Not found". ENDIF.
SEARCH TEXT FOR "cAliforniA".
IF SY-SUBRC NE 0. WRITE "Not found". ENDIF.
SEARCH TEXT FOR "New M".
IF SY-SUBRC NE 0. WRITE "Not found". ENDIF.

Transaction Kodu Tabloya Bağlama

14 Ağustos

2015

Transaction Kodu Tabloya Bağlama :

SE93 Transactionına giriyoruz.

ibrahim_emur.com_se93

Aşağıdaki ekran karşımıza geliyor ve en alttaki seçeneği seçiyoruz:

ibrahim_emur.com_se93

Entera bastıktan sonra aşağıdaki gibi bilgilerinizi doldurun.ViewName deki zli tablonuzu yazarak kaydedin:

ibrahim_emur.com_se93

13 Ağustos

2015

ABAP Internal Table İçindeki Aynı Kayıtları Silme :


DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM itab.

DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM itab comparing all fields.

DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM itab comparing fiedname.

ABAP Status Barda Mesaj Vermek

11 Ağustos

2015

ABAP Status Barda Mesaj Vermek


 CALL FUNCTION 'SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR'
  EXPORTING
   PERCENTAGE    = 0
   TEXT       = ''.

11 Ağustos

2015

ABAP Program İçinde Variantlı Transaction Çağırma


SUBMIT programadı using SELECTION-SET 'Variant'.

ABAP Program İçinde Transaction Çağırma ve Parametreye Değer Atama

Transaction çağırmak için:


Call Transaction 'TRANSACTION KODU'.

Parametre atamak için:


Set Parameter id : 'Ekran Teknik Adı' field 'değer'.

Call Transaction 'TRANSACTION KODU'.

Eğerki parametreyi girdikten sonraki ekrana geçmek istiyorsak.


Set Parameter id : 'Ekran Teknik Adı' field 'değer'.

Call Transaction 'TRANSACTION KODU' and skip first screen.

Örnek :


 SET PARAMETER ID : 'BLN' FIELD lv_belnr,
               'BUK' FIELD lv_bukrs,
               'GJR' FIELD lv_gjahr.
 
     CALL TRANSACTION 'FB03' AND SKIP FIRST SCREEN.

30 Temmuz

2015

Merhaba,

Zaman zaman Sap sisteminde abap kod tarafında belli kelimeleri (örneği : sm59 da yaratılan bir baglantının ismini ) aratmamız gerekir.

Bunun için se38 transactionından RPR_ABAP_SOURCE_SCAN programını çalıştırarak istediğiniz bölümde arama yaptırabilirsiniz.

Toplam 3 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.123