C# Unable to convert MySQL Error Problem

10 Temmuz

2016

connectionString=”Datasource=localhost;Database=MyAppDb;Uid=root;Pwd=root;CHARSET=utf8;convert zero datetime=True” providerName=”MySql.Data.MySqlClient”

C# Web Browser Veri Çekme

24 Ağustos

2015

C# Web Browser Veri Çekme :

Eğer HTML’de Body Tagının içindeki kısmı almak istiyorsanız :


webBrowser1.Document.Body.InnerHtml.ToString();

Eğer HTML’de herhangi bir formun kod kısmını almak istiyorsanız :


webBrowser1.Document.Forms[0].InnerHtml.ToString();

Hepsini almak istiyorsanız :


webBrowser1.DocumentText.ToString();