Abap Sıralı Numara Üretme

17 Ağustos

2015

Sap sisteminde siralı numara üretmek için

SNRO Transactionından zli yapı oluşturulur.

ibrahim_emur_snro

SNRO dan oluşturduğumuz sıralı numaralara ulaşabilmek içinde aşağıdaki kodu kullanabiliriz.


data : ld_number  TYPE numc10,
    ld_error  LIKE	INRI-RETURNCODE.


CALL FUNCTION 'NUMBER_GET_NEXT'
  EXPORTING
   NR_RANGE_NR          = '01'    
   OBJECT            = 'ZZ_FI_W_ENT' 
  IMPORTING
   NUMBER            = ld_number
   RETURNCODE          = ld_error
  EXCEPTIONS
   INTERVAL_NOT_FOUND      = 1
   NUMBER_RANGE_NOT_INTERN    = 2
   OBJECT_NOT_FOUND       = 3
   QUANTITY_IS_0         = 4
   QUANTITY_IS_NOT_1       = 5
   INTERVAL_OVERFLOW       = 6
   BUFFER_OVERFLOW        = 7
   OTHERS            = 8.


Abap String İşlemleri

14 Ağustos

2015

Abap String İşlemleri :

Birleştirme :


CONCATENATE string_1 string_2 INTO lv_string .

Ayraçlı Birleştirme :


CONCATENATE string_1 string_2 INTO lv_string SEPARATED BY "\".

Split :


SPLIT LIST AT "," INTO string_1 string_2 string_3.

Split to internal table :SPLIT LIST AT "," INTO TABLE NAMES.

Büyük Harfe Çevirme :


SHIFT string_1.
SHIFT string_2 BY 3 PLACES.
SHIFT string_3 RIGHT.

Boşlukları Silerek Büyük Harfe Çevirme :


SHIFT NAMES RIGHT DELETING TRAILING SPACE.

Replace ve Translate :


DATA: STRING(80),

REPLACE "&" WITH "X" INTO STRING.

TRANSLATE STRING USING "&X".

EXPRESSION = "a ** 2 + b ** 2 = c ** 2".
TRANSLATE EXPRESSION USING "axbycz".
  REPLACE "," WITH "" INTO lv_degisken.
  REPLACE ALL OCCURRENCES OF "," IN lv_degisken WITH "".

İtab Search String :


SEARCH TEXT FOR "California".
IF SY-SUBRC NE 0. WRITE "Not found". ENDIF.
SEARCH TEXT FOR "cAliforniA".
IF SY-SUBRC NE 0. WRITE "Not found". ENDIF.
SEARCH TEXT FOR "New M".
IF SY-SUBRC NE 0. WRITE "Not found". ENDIF.

Transaction Kodu Tabloya Bağlama

14 Ağustos

2015

Transaction Kodu Tabloya Bağlama :

SE93 Transactionına giriyoruz.

ibrahim_emur.com_se93

Aşağıdaki ekran karşımıza geliyor ve en alttaki seçeneği seçiyoruz:

ibrahim_emur.com_se93

Entera bastıktan sonra aşağıdaki gibi bilgilerinizi doldurun.ViewName deki zli tablonuzu yazarak kaydedin:

ibrahim_emur.com_se93

ABAP Selection Screen Drop Down List

14 Ağustos

2015

ABAP Selection Screen Drop Down List


TYPE-POOLS: vrm.

DATA: name TYPE vrm_id, list TYPE vrm_values, value LIKE LINE OF list.

PARAMETERS: ps_parm(10) AS LISTBOX VISIBLE LENGTH 10.

AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.

name = "PS_PARM".

value-key = "1". value-text = "Line 1". APPEND value TO list.

value-key = "2". value-text = "Line 2". APPEND value TO list.


*Key: Seçildikden sonra yakalayacağımız anahtar alan.

*Text: Seçim ekranında listbox içindeki text değer.

CALL FUNCTION "VRM_SET_VALUES" EXPORTING id = name values = list.

13 Ağustos

2015

ABAP Internal Table İçindeki Aynı Kayıtları Silme :


DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM itab.

DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM itab comparing all fields.

DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM itab comparing fiedname.

ABAP Status Barda Mesaj Vermek

11 Ağustos

2015

ABAP Status Barda Mesaj Vermek


 CALL FUNCTION 'SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR'
  EXPORTING
   PERCENTAGE    = 0
   TEXT       = ''.

11 Ağustos

2015

ABAP Program İçinde Variantlı Transaction Çağırma


SUBMIT programadı using SELECTION-SET 'Variant'.

ABAP Program İçinde Transaction Çağırma ve Parametreye Değer Atama

Transaction çağırmak için:


Call Transaction 'TRANSACTION KODU'.

Parametre atamak için:


Set Parameter id : 'Ekran Teknik Adı' field 'değer'.

Call Transaction 'TRANSACTION KODU'.

Eğerki parametreyi girdikten sonraki ekrana geçmek istiyorsak.


Set Parameter id : 'Ekran Teknik Adı' field 'değer'.

Call Transaction 'TRANSACTION KODU' and skip first screen.

Örnek :


 SET PARAMETER ID : 'BLN' FIELD lv_belnr,
               'BUK' FIELD lv_bukrs,
               'GJR' FIELD lv_gjahr.
 
     CALL TRANSACTION 'FB03' AND SKIP FIRST SCREEN.

08 Ağustos

2015

ASP.Net postback sonrasında scrollun konumunu koruması için yapılması gerekenler:

1.Page Directive de MaintainScrollPositionOnPostback=”true” özelliğini true yapmak gerekiyor.


<%@ Page Title=”” Language=”C#” AutoEventWireup=”true” 
MaintainScrollPositionOnPostback=”true” CodeBehind=”Default.aspx.cs” Inherits=”Default” %>

Web.config de maintainScrollPositionOnPostBack=”true” eklendiğinde tüm sayfalar için geçerli olacaktır.


<pages>
<pages maintainScrollPositionOnPostBack=”true”>
</pages>

Asp.Net ile Dinamik Meta Tag ları Ekleme

04 Ağustos

2015

.Net 3.5 için namespace adımız


using System.Web.UI.HtmlControls;

Namespace alanımızı ekledikten sonrada Size uygun kod kısmına aşağıdaki kodları ekledinizmi bu işlem tamamdır.


string baslik = "";
 
string anahtarKelimeler = "";
 
string aciklama = "";
 
 
 
Page.Title = baslik;
 
 
 
HtmlMeta meta = new HtmlMeta();
 
meta.Name = "keywords";
 
meta.Content = anahtarKelimeler;
 
Header.Controls.Add(meta);
 
 
 
meta = new HtmlMeta();// her Meta için yeni bir HtmlMeta nesnesi oluşturuyoruz.
 
meta.Name = "description";
 
meta.Content = aciklama;
 
Header.Controls.Add(meta);

Asp.net 4.0 için ise aşağıdaki kodları eklemeniz yeterlidir.


Page.MetaDescription = aciklama;
 
Page.MetaKeywords = anahtarKelimeler;
 
Page.Title = baslik;
Toplam 4 sayfa, 3. sayfa gösteriliyor.1234