SAP Transaction Kodları

24 Ocak

2017

SC38 Rapora başla (uzaktan)
SCAT Bilgisayar yardımlı test aracı
SCC1 Client Kopya – Özel Seçimler
SCC3 Client Kopya Logu
SCC4 Client Yönetimi
SCC5 Client Sil
SCC8 Client Export
SCC9 Uzaktan Client Kopyalama
SCCL Yerel Client Kopyalama
SCDO Değişiklik belgesi nesnesini göster
SCMP View/Table Kıyaslama
SCON SAPconnect – Yönetim
SCU0 Customizing Sistemler Arası Görüntüleme
SCU3 Tablo Tarihçesi
SCUA Merkezi Kullanıcı Yönetimi
SCUG Kullanıcı Transferi
SCUL Merkezi Kullanıcı Yönetimi Logu
SCUM Merkezi Kullanıcı Yönetimi
SE01 Taşıma Yöneticisi (Genişletilmiş)
SE03 Taşıma Organizatörü Araçları
SE06 Taşıma Organizatörü Kur
SE07 CTS Durumu Görüntüle
SE09 Taşıma Organizatörü
SE10 Taşıma Organizatörü
SE11 ABAP Sözlük Geliştirme
SE12 ABAP Sözlük Görüntüle
SE13 Tablo Teknik Ayarlarını Güncelle
SE14 ABAP Sözlük Tabloları İçin Programlar
SE15 ABAP/4 Depo Bilgi Sistemi
SE16 Veri Tarayıcı
SE17 Genel Tablo Ekranı
SE30 ABAP Obje Süre Analizi
SE32 ABAP Metin Elemanı Bakım
SE33 Bağlam Geliştirici
SE35 ABAP / 4 İletişim Modülleri
SE36 Mantıksal Veritabanı Geliştirme
SE37 ABAP Fonksiyon Geliştirme
SE38 ABAP Editorü
SE39 Bölünmüş Ekran Editörü:
SE40 MP: Standartlar Bakım. ve Çeviri
SE41 Menü Ressamı
SE43 Alan Menü Oluştur
SE51 Ekran Ressamı
SE54 Generate tablo görünümü
SE55 İç tablo görünümü bakım çağrı
SE56 İç tablo görünümü ekran çağrı
SE57 İç tablo görünümü silme çağrısı
SE61 SAP dokümantasyonu
SE62 Sanayi Araçları
SE63 Başlangıç çevirisi
SE71 SAPscript formu
SE72 SAPscript tarzı
SE73 SAPscript Yazı Bakım
Se74 SAPscript biçimi dönüştürme
SE75 SAPscript Ayarları
SE76 SAPscript: Formu Çeviri
SE77 SAPscript Stiller Çeviri
SE78 Form Grafik Yönetimi
SE80 Nesne Tarayıcı
SE81 Uygulama Hiyerarşi
SE82 Uygulama Hiyerarşi
SE84 ABAP / 4 Deposu Bilgi Sistemi
SE85 ABAP / 4 Deposu Bilgi Sistemi
SE89 Ağaçları Geliştirin
SE91 Mesaj Bakım
SE92 Yeni SysLog Mesaj Bakım
SE93 İşlem Kodları Geliştirin
SE94 Müşteri geliştirme simülasyon
SE95 Modifikasyon Tarayıcı
Secr Denetim Bilgi Sistemi
SEPS SAP Elektronik Parsel Hizmeti
SERP Raporlama: Değişim Ağaç Yapısı
SM01 Kilit İşlemleri
SM02 Sistem İletileri
SM04 Kullanıcı Listesi
SM12 Kilitler ve Sil
SM13 Başkanlığı Güncelleme Kayıtları
SM14 Güncelleme Kayıt Yöneticisi
SM21 Çevrimiçi Sistem Log Analizi
SM28 Kurulum Kontrolü
SM29 Tablolar İçin Model Transferi
SM30 Görüntü Bakımı
SM31 Tablo Bakımı
SM32 ID TAB Tablo Parametre Bakımı
SM33 ID TAB Tablo Parametresi Görüntüle
SM34 Görüntübölgesi bakım çağrısı
SM35 Toplu Giriş Yönetimi
SM36 Toplu Giriş Talebi
SM37 Arkaplan İş Görünümü
SM38 Kuyruk Bakım işilemi
SM39 İş Analizi
SM49 Mantıksal Komut Çalıştırma
SM50 İş Sürecine Genel Bakış
SM51 SAP Sistemleri Listesi
SM54 TXCOM Bakım
SM55 THOST Bakım
SM56 Numarası Aralığı Tamponu
SM58 Asenkron RFC Hata Günlüğü
SM59 RFC Hedefleri
SM61 Backgroup kontrol nesneleri monitörü
SM62 Olay Tarihi Arka Plan Etkinlikler
SM63 Çalışma Modu Takımları
SM64 Arkaplan İşleme Etkinliklerini Yönet
SM65 Arkaplan İşleme Analiz Aracı
SM66 System Kapsamında Çalışma Sürecine Genel Bakış
SM67 Görev Tanımla
SM68 Görev Yönetimi
SM69 Mantıksal Komutlar
SMEN Dinamik Menü
SMGW Ağ Geçidi İzleme
SMLG Logon Grubu Bakımı
SMLI Dil Yükleme Aygıtı
SMLT Dil Taşıma Aygıtı
SMOD SAP Geliştirme Yönetimi
SMT1 Güvenilir Sistemleri
SMT2 Güvenen sistemleri
SMW0 SAP Web Deposu
SMX Kendi İş Listem
SNRO Numara Aralığı nesneleri
SP00 Çıktı ve ilişkilendirme Alanı
SP01 Çıkış denetleyicisi
SP02 Ekran biriktirme İstekler
SP11 TemSe İçerik
SP12 TemSe Yönetimi
SPAD biriktirme Yönetimi
SPAM SAP Yama Yöneticisi
SPAU Değiştirilmiş DE Nesneleri Göster
SPDD Değiştirilmiş DDIC Nesneleri Göster
SPHA Telefon yönetimi
SPRM Mevcut Özelleştirme
SPRO Özelleştirme
ST01 İz Sistemi
ST02 Tamponları Kur / İncele
ST03 İş Yükü ve Performans İstatistikleri
ST04 Veritabanı Performans İzleyicisi
ST05 SQL’i izle
ST06 İşletim Sistemi Gözle
ST07 Uygulama Görüntüle
ST10 Tablo Çağrı İstatistikleri
ST11 Danışman İzlerini Görüntüle
ST12 Uygulama Görüntüle
ST14 Uygulama Analizi
ST22 ABAP Hata Analizi
ST62 Sanayi Kısa Metinleri oluşturun
STMS Ulaştırma Yönetim Sistemi
STUN Performans İzleyicisi
SU01 Kullanıcı Bakım
SU02 Yetki Profilleri Bakımı
SU03 Yetkilerin Bakımı
SU05 İnternet kullanıcısı Bakımı
SU10 Kullanıcı Kitle Bakımı
SU12 Kullanıcı Ana Verileri Kitle Değişiklikler
SU2 Kullanıcı Parametreleri Bakımı
SU20 Yetkilendirme Alanları Bakımı
SU21 Yetkilendirme Nesneleri Bakımı
SU22 İşlem Kodlarında Yetki Objesi Kullanımı
SU24 Yetki Kontrollerini İptal Eder
SU25 SAP Kontrol Başlangıç Verilerini Yükler
SU26 Yetki Kontrollerini Düzenle
SU52 Kendi Kullanıcı Parametrelerinin bakımı
SU53 Kontrol Değerlerini Görüntüle
SU56 Kullanıcı Tampon analizi
SUIM Kullanıcı Bilgi Sistemi

25 Ağustos

2015

Abap Transaction kodu bazinda USER EXIT listesi :


TABLES : TSTC,
 TADIR,
 MODSAPT,
 MODACT,
 TRDIR,
 TFDIR,
 ENLFDIR,
 SXS_ATTRT ,
 TSTCT.

DATA : JTAB LIKE TADIR OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA : FIELD1(30).
DATA : V_DEVCLASS LIKE TADIR-DEVCLASS.

PARAMETERS : P_TCODE LIKE TSTC-TCODE,
P_PGMNA LIKE TSTC-PGMNA .

DATA wa_tadir TYPE tadir.

START-OF-SELECTION.

IF NOT P_TCODE IS INITIAL.
 SELECT SINGLE * FROM TSTC WHERE TCODE EQ P_TCODE.

ELSEIF NOT P_PGMNA IS INITIAL.
 TSTC-PGMNA = P_PGMNA.
ENDIF.

IF SY-SUBRC EQ 0.
 SELECT SINGLE * FROM TADIR
 WHERE PGMID = 'R3TR'
 AND OBJECT = 'PROG'
 AND OBJ_NAME = TSTC-PGMNA.

 MOVE : TADIR-DEVCLASS TO V_DEVCLASS.

 IF SY-SUBRC NE 0.
  SELECT SINGLE * FROM TRDIR
  WHERE NAME = TSTC-PGMNA.
  IF TRDIR-SUBC EQ 'F'.
   SELECT SINGLE * FROM TFDIR
   WHERE PNAME = TSTC-PGMNA.

   SELECT SINGLE * FROM ENLFDIR
   WHERE FUNCNAME = TFDIR-FUNCNAME.

   SELECT SINGLE * FROM TADIR
   WHERE PGMID = 'R3TR'
   AND OBJECT = 'FUGR'
   AND OBJ_NAME EQ ENLFDIR-AREA.

   MOVE : TADIR-DEVCLASS TO V_DEVCLASS.
  ENDIF.
 ENDIF.

 SELECT * FROM TADIR INTO TABLE JTAB
 WHERE PGMID = 'R3TR'
 AND OBJECT IN ('SMOD', 'SXSD')
 AND DEVCLASS = V_DEVCLASS.

 SELECT SINGLE * FROM TSTCT
 WHERE SPRSL EQ SY-LANGU
 AND TCODE EQ P_TCODE.

 FORMAT COLOR COL_POSITIVE INTENSIFIED OFF.
 WRITE:/(19) 'Transaction Code - ',
 20(20) P_TCODE,
 45(50) TSTCT-TTEXT.
 SKIP.
 IF NOT JTAB[] IS INITIAL.
  WRITE:/(105) SY-ULINE.
  FORMAT COLOR COL_HEADING INTENSIFIED ON.

* ITAB ı sıralarız

  SORT jtab BY OBJECT.
  DATA : wf_txt(60) TYPE C,
     wf_smod TYPE I ,
     wf_badi TYPE I ,
     wf_object2(30) TYPE C.
  CLEAR : wf_smod, wf_badi , wf_object2.

* Toplam SMOD

  LOOP AT JTAB INTO wa_tadir.
   AT FIRST.
    FORMAT COLOR COL_HEADING INTENSIFIED ON.

    WRITE:/1 SY-VLINE,
    2 'Enhancement/ Business Add-in',
    41 SY-VLINE ,
    42 'Description',
    105 SY-VLINE.
    WRITE:/(105) SY-ULINE.
   ENDAT.
   CLEAR wf_txt.
   AT NEW object.
    IF wa_tadir-object = 'SMOD'.
     wf_object2 = 'Enhancement' .
   ELSEIF wa_tadir-object = 'SXSD'.
     wf_object2 = ' Business Add-in'.

    ENDIF.
    FORMAT COLOR COL_GROUP INTENSIFIED ON.

    WRITE:/1 SY-VLINE,

    2 wf_object2,
    105 SY-VLINE.
   ENDAT.

   CASE wa_tadir-object.
   WHEN 'SMOD'.
    wf_smod = wf_smod + 1.
    SELECT SINGLE MODTEXT INTO wf_txt
    FROM MODSAPT
    WHERE SPRSL = SY-LANGU
    AND NAME = wa_tadir-OBJ_NAME.
    FORMAT COLOR COL_NORMAL INTENSIFIED OFF.

   WHEN 'SXSD'.

*BADi

    wf_badi = wf_badi + 1 .
    SELECT SINGLE TEXT INTO wf_txt
    FROM SXS_ATTRT
    WHERE sprsl = sy-langu
    AND EXIT_NAME = wa_tadir-OBJ_NAME.
    FORMAT COLOR COL_NORMAL INTENSIFIED ON.

   ENDCASE.


   WRITE:/1 SY-VLINE,
   2 wa_tadir-OBJ_NAME HOTSPOT ON,
   41 SY-VLINE ,
   42 wf_txt,
   105 SY-VLINE.
   AT END OF object.
    WRITE : /(105) sy-ULINE.
   ENDAT.

  ENDLOOP.

  WRITE:/(105) SY-ULINE.


  SKIP.
  FORMAT COLOR COL_TOTAL INTENSIFIED ON.
  WRITE:/ 'No.of Exits:' , wf_smod.
  WRITE:/ 'No.of BADis:' , wf_badi.

 ELSE.
  FORMAT COLOR COL_NEGATIVE INTENSIFIED ON.
  WRITE:/(105) 'No userexits or BADis exist'.
 ENDIF.
ELSE.
 FORMAT COLOR COL_NEGATIVE INTENSIFIED ON.
 WRITE:/(105) 'Transaction does not exist'.
ENDIF.

AT LINE-SELECTION.

DATA : wf_object TYPE tadir-object.
CLEAR wf_object.

GET CURSOR FIELD FIELD1.
CHECK FIELD1(8) EQ 'WA_TADIR'.
READ TABLE jtab WITH KEY obj_name = sy-lisel+1(20).
MOVE jtab-object TO wf_object.

CASE wf_object.
WHEN 'SMOD'.
 SET PARAMETER ID 'MON' FIELD SY-LISEL+1(10).

 CALL TRANSACTION 'SMOD' AND SKIP FIRST SCREEN.
WHEN 'SXSD'.
 SET PARAMETER ID 'EXN' FIELD SY-LISEL+1(20).
 CALL TRANSACTION 'SE18' AND SKIP FIRST SCREEN.
ENDCASE.

ibrahimemur.com_transaction_kodu_bazinda_user_exit_listesi_01

ibrahimemur.com_transaction_kodu_bazinda_user_exit_listesi_02

ABAP Program İçinde Transaction Çağırma ve Parametreye Değer Atama

Transaction çağırmak için:


Call Transaction 'TRANSACTION KODU'.

Parametre atamak için:


Set Parameter id : 'Ekran Teknik Adı' field 'değer'.

Call Transaction 'TRANSACTION KODU'.

Eğerki parametreyi girdikten sonraki ekrana geçmek istiyorsak.


Set Parameter id : 'Ekran Teknik Adı' field 'değer'.

Call Transaction 'TRANSACTION KODU' and skip first screen.

Örnek :


 SET PARAMETER ID : 'BLN' FIELD lv_belnr,
               'BUK' FIELD lv_bukrs,
               'GJR' FIELD lv_gjahr.
 
     CALL TRANSACTION 'FB03' AND SKIP FIRST SCREEN.