Asp.Net ile Dinamik Meta Tag ları Ekleme

04 Ağustos

2015

.Net 3.5 için namespace adımız


using System.Web.UI.HtmlControls;

Namespace alanımızı ekledikten sonrada Size uygun kod kısmına aşağıdaki kodları ekledinizmi bu işlem tamamdır.


string baslik = "";
 
string anahtarKelimeler = "";
 
string aciklama = "";
 
 
 
Page.Title = baslik;
 
 
 
HtmlMeta meta = new HtmlMeta();
 
meta.Name = "keywords";
 
meta.Content = anahtarKelimeler;
 
Header.Controls.Add(meta);
 
 
 
meta = new HtmlMeta();// her Meta için yeni bir HtmlMeta nesnesi oluşturuyoruz.
 
meta.Name = "description";
 
meta.Content = aciklama;
 
Header.Controls.Add(meta);

Asp.net 4.0 için ise aşağıdaki kodları eklemeniz yeterlidir.


Page.MetaDescription = aciklama;
 
Page.MetaKeywords = anahtarKelimeler;
 
Page.Title = baslik;