Googla Page Rank Sorgulama

14 Temmuz

2015

PageRank, Google’ın site sıralamasında kullandığı algoritmanın sonucu sitenize verdiği değeri gösteren basitleştirilmiş 0′dan 10′a kadar olan bir değerdir. Bu değer genel olarak özgün bir içeriğe, sayfaya verilmiş bağlantılara ve bağlantı veren sayfaların kalitesine bağlı olarak değişir. Pagerank, değer olarak sitenizin Google tarafından arama sonuçlarında sıralanmasını ve Google tarayıcısının sitenizi kontrol etme sıklığını etkiler.
ASP.NET’te Google Pagerank Sorgulama:

using System;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Net; // Eklemeyi unutmayınız
using System.IO; // Eklemeyi unutmayınız
using System.Text.RegularExpressions; // Eklemeyi unutmayınız

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

}

private const UInt32 myConst = 0xE6359A60;
private static void _Hashing(ref UInt32 a, ref UInt32 b, ref UInt32 c)
{
a -= b; a -= c; a ^= c >> 13;
b -= c; b -= a; b ^= a << 8; c -= a; c -= b; c ^= b >> 13;
a -= b; a -= c; a ^= c >> 12;
b -= c; b -= a; b ^= a << 16; c -= a; c -= b; c ^= b >> 5;
a -= b; a -= c; a ^= c >> 3;
b -= c; b -= a; b ^= a << 10; c -= a; c -= b; c ^= b >> 15;
}
public static string PerfectHash(string theURL)
{
string url;
url = string.Format(“info:{0}”, theURL);
int length = url.Length;
UInt32 a, b;
UInt32 c = myConst;
int k = 0;
int len = length;
a = b = 0x9E3779B9;
while (len >= 12)
{
a += (UInt32)(url[k + 0] + (url[k + 1] << 8) + (url[k + 2] << 16) + (url[k + 3] << 24)); b += (UInt32)(url[k + 4] + (url[k + 5] << 8) + (url[k + 6] << 16) + (url[k + 7] << 24)); c += (UInt32)(url[k + 8] + (url[k + 9] << 8) + (url[k + 10] << 16) + (url[k + 11] << 24)); _Hashing(ref a, ref b, ref c); k += 12; len -= 12; } c += (UInt32)length; switch (len) { case 11: c += (UInt32)(url[k + 10] << 24); goto case 10; case 10: c += (UInt32)(url[k + 9] << 16); goto case 9; case 9: c += (UInt32)(url[k + 8] << 8); goto case 8; case 8: b += (UInt32)(url[k + 7] << 24); goto case 7; case 7: b += (UInt32)(url[k + 6] << 16); goto case 6; case 6: b += (UInt32)(url[k + 5] << 8); goto case 5; case 5: b += (UInt32)(url[k + 4]); goto case 4; case 4: a += (UInt32)(url[k + 3] << 24); goto case 3; case 3: a += (UInt32)(url[k + 2] << 16); goto case 2; case 2: a += (UInt32)(url[k + 1] << 8); goto case 1; case 1: a += (UInt32)(url[k + 0]); break; default: break; } _Hashing(ref a, ref b, ref c); return string.Format("6{0}", c); } public static int MyPR(string myURL) { string strDomainHash = PerfectHash(myURL); string myRequestURL = string.Format("http://toolbarqueries.google.com/" + "search?client=navclient-auto&ch={0}&features=Rank&q=info:{1}", strDomainHash, myURL); try { HttpWebRequest myRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(myRequestURL); string myResponse = new StreamReader( myRequest.GetResponse().GetResponseStream()).ReadToEnd(); if (myResponse.Length == 0) return 0; else return int.Parse(Regex.Match(myResponse, "Rank_1:[0-9]:([0-9]+)").Groups[1].Value); } catch (Exception) { return -1; } } protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { Label1.Text = "Pagerank değeri: " + MyPR(TextBox1.Text)+"/10"; } }