08 Ağustos

2015

ASP.Net postback sonrasında scrollun konumunu koruması için yapılması gerekenler:

1.Page Directive de MaintainScrollPositionOnPostback=”true” özelliğini true yapmak gerekiyor.


<%@ Page Title=”” Language=”C#” AutoEventWireup=”true” 
MaintainScrollPositionOnPostback=”true” CodeBehind=”Default.aspx.cs” Inherits=”Default” %>

Web.config de maintainScrollPositionOnPostBack=”true” eklendiğinde tüm sayfalar için geçerli olacaktır.


<pages>
<pages maintainScrollPositionOnPostBack=”true”>
</pages>