ABAP Program İçinde Transaction Çağırma ve Parametreye Değer Atama

Transaction çağırmak için:


Call Transaction 'TRANSACTION KODU'.

Parametre atamak için:


Set Parameter id : 'Ekran Teknik Adı' field 'değer'.

Call Transaction 'TRANSACTION KODU'.

Eğerki parametreyi girdikten sonraki ekrana geçmek istiyorsak.


Set Parameter id : 'Ekran Teknik Adı' field 'değer'.

Call Transaction 'TRANSACTION KODU' and skip first screen.

Örnek :


 SET PARAMETER ID : 'BLN' FIELD lv_belnr,
               'BUK' FIELD lv_bukrs,
               'GJR' FIELD lv_gjahr.
 
     CALL TRANSACTION 'FB03' AND SKIP FIRST SCREEN.